Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015navazující magisterský studijní program.
Studijní program: N1103 Aplikovaná matematika

studijní obor: 1103T004 Aplikovaná matematika, prezenční studium