Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015Navazující magisterský studijní program.
Studijní program: N1501 Biologie

studijní obor: 1603T005 Biologie ekosystémů, prezenční studium