Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015bakalářský studijní program.
Studijní program: B1513 Biofyzika

studijní obor: 1702R005 Biofyzika, prezenční studium