Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015navazující magisterský studijní program.
Studijní program: N1513 Biofyzika

studijní obor: 1702T005 Biofyzika, prezenční studium