Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015Navazující magisterský studijní program.
Studijní program: N1501 Biologie

studijní obor: 7504T029 Učitelství biologie pro střední školy, prezenční studium