Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015Navazující magisterský studijní program.
Studijní program: N1407 Chemie

studijní obor: 7504T075 Učitelství chemie pro střední školy, prezenční studium