Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015Bakalářský studijní program.
Studijní program: B1701 Fyzika

studijní obor: 7504T055 Učitelství fyziky pro střední školy, prezenční studium