Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015Bakalářský studijní program.
Studijní program: B1701 Fyzika

studijní obor: 1701R049 Fyzika pro vzdělávání, prezenční studium