Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015Bakalářský studijní program.
Studijní program: B2612 Elektrotechnika a informatika

studijní obor: 2612R057 Měřící a výpočetní technika, prezenční a kombinované studium