Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2015bakalářský studijní program.


Studijní program: B1601 Ekologie a ochrana prostředí

studijní obor: 1604R005 Ochrana a tvorba krajiny, prezenční studiumPodklady pro odvolání 1: Obnova kulturní krajiny
Podklady pro odvolání 2: Obnova kulturní krajiny
Obnova kulturní krajiny - update