Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2016navazující magisterský studijní program.
(Žádost o prodloužení akreditace.)Studijní program: N1802 Aplikovaná informatika

studijní obor: 1802T001 Aplikovaná informatika, prezenční studium