Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2016bakalářský studijní program.
(Žádost o prodloužení akreditace.)Studijní program: B1501 Biologie

studijní obor: 1501R001 Biologie, prezenční studium