Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2016navazující magisterský studijní program.Studijní program: N1407 CHemie

studijní obor: 1406T002 Biochemie, prezenční studium