Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2016bakalářský studijní program.
(Žádost o prodloužení akreditace.)Studijní program: B1601 Ekologie a ochrana prostředí

studijní obor: 1604R009 Péče o životní prostředí, prezenční studium